Selecteer een pagina

SBN+K

Stichting bedrijventerreinen Nijnsel & De Kampen

 

Over onsNeem contact op

Over de SBN+K

De stichting is opgericht op 16 mei 2008 met als doelstelling het stimuleren, coördineren, bevorderen en optimaliseren van de bedrijventerreinen Nijnsel en de Kampen door samenwerking tussen bedrijven onderling en door samenwerking met de overheid.

Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO)

Deze werkgroep is een samenwerking tussen Gemeente, Politie, Brandweer en SBN+K. Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen heeft zich landelijk bewezen als een instrument dat effectief kan zijn om publieke en private partijen samen te laten werken aan veiligheid. De hercertificering van het KVO gebeurd iedere drie jaar.

Het huidige certificaat is geldig tot mei 2024. De werkgroep heeft voor de periode 2021-2024 de hier onderstaande doelstellingen geformuleerd:

 • Continueren van de bestaande maatregelen uit het plan van aanpak van 2018 en 2021.
 • Gevoel van veiligheid door de plaatsing van de camera’s verbeteren/aantonen.
 • Knelpunten Verkeersonveiligheid (waaronder opmerkingen respondenten uit 3 meting) te analyseren en op te lossen. Knelpunten zijn o.a. het testen van auto’s/karts op de industrietereinen, bosschages t.h.v. kruisingen en gladheidsbestrijding.

Dat samenwerking loont blijkt uit de behaalde resultaten van de enquête, dashboardcijfers politie en de schouw die jaarlijks wordt gehouden. Inzet van alle partners is er dan ook op gericht om te streven naar een continuering van het nog meer verbeteren van het huidige resultaat.

%

Korting op de verzekeringspremie*

* Korting op de verzekeringspremie is 15% bij Interpolis. Vraag uw eigen verzekeraar naar uw korting.

Aantal aangemelde bedrijven

Wist je dat?

 • De SBN+K heeft een aantal AED apparaten laten plaatsen en zorgt voor het behoud en onderhoud van deze apparaten.
 • Elke nacht rijdt er een surveillance dienst over beide industrieterreinen. Zij rapporteren regelmatig over verlichting, openstaande ramen, het sluiten van poorten en het assisteren bij optische alarmen. Dit gebeurt nu door Team Beveiliging uit Eindhoven.
 • De SBN+K toetst met regelmaat de besluiten van de gemeente en dient waar nodig bezwaarschriften in als de (verkeers)veiligheid op het industrieterrein in gevaar komt. Denk daarbij aan verbod vrachtverkeer door kom Nijnsel, met omleiding over het industrieterrein Nijnsel, of de aanleg van Sluitappel-Noord, met tijdelijk ontsluiting via industrieterrein de Kampen.

Cameratoezicht

Het cameratoezicht op de beide bedrijventerreinen is gericht op de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van natuurlijke personen, de beveiliging van de toegang tot de gebouwen en terreinen, de bewaking van zaken en het vastleggen van incidenten.

De camerabeelden kunnen soms informatie bevatten die van belang is voor de Politie, het Openbaar Ministerie en de hulpdiensten. Daarom zijn de volgende subdoelen geformuleerd:

 • De camerabeelden kunnen door de politie worden gebruikt voor de identificatie, alsmede voor opsporing en vervolging van verdachten van strafbare feiten op grond van artikel 2 van de Politiewet.
 • De camerabeelden kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van een veilige en adequate inzet van politie en hulpdiensten zoals ambulances en brandweer.
 • De camerabeelden kunnen worden gebruikt voor de vervulling van publiekrechtelijke taken van de gemeente, zoals het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.

De stichting SBN+K is verantwoordelijk voor zowel de aanleg als de exploitatie van het camerasysteem. De observatie en verwerking van de camerabeelden wordt door een daarvoor bevoegde partij uitgevoerd.

Alleen leden van de SBN+K kunnen camerabeelden opvragen. De camerabeelden worden 6 dagen bewaard.

In het geval dat er een derde, niet-deelnemer, een beroep doet op de werkzaamheden die noodzakelijk zijn om het voor de opsporing bestemde beeldmateriaal vast te leggen en te verwerken worden de gemaakte kosten op deze derde verhaald.

Alle beelden worden conform wettelijke bepalingen vernietigd c.q. overgeschreven.

 

Camerabeelden kunnen opgevraagd worden door een mail te sturen naar info@sbn-k.nl of contact op te nemen via deze website.
Vermeld de reden waarom de camerabeelden worden opgevraagd en het tijdstip waarop dit heeft plaatsgevonden. Vermeld dit zo nauwkeurig mogelijk.

Tarieven Alarmcentrale

Klik hier om de tarievenlijst (2023) van de Alert Alamcentrale in te zien.

Aangesloten leden van de SBN+K krijgen 40% korting op deze tarieven.

Bedrijventerreinen Nijnsel en de Kampen – Sint Oedenrode hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO): ‘Continu samenwerken’ weten te behouden!

Bedrijventerreinen Nijnsel en de Kampen – Sint Oedenrode hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen Continu Samenwerken weten te behouden. Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar langdurig wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat te behalen is dat ondernemers samen met de gemeente, politie, brandweer en parkmanagement afspraken maken om overlast, criminaliteit, onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar profiteert iedereen van

Klik hier om het certificaat te bekijken

Geheimhouding / privacy

De gegevens uit cameratoezicht en surveillancedienst worden uitsluitend aangewend voor het doel waarvoor zij worden verstrekt of verwerkt en de gegevens worden niet zonder toestemming van de verantwoordelijke overgedragen of ter beschikking gesteld aan derden, tenzij daarover afzonderlijk met instemming van partijen afspraken zijn gemaakt. Geheimhoudingsvoorschriften in wet- en regelgeving worden in acht genomen en ook het gestelde hieromtrent en de Wet bescherming persoonsgegevens zal daarbij in acht worden genomen.

Bestuur

Het bestuur van de SBN+K bestaat uit:

 • Voorzitter: Paul Hellings (Hellings Machinebouw)
 • Secretaris: Jeroen van Dooren (Van de Ven Accountants)
 • Penningmeester: Teun van Acht (Van Acht Autoschade)
 • Bestuurslid: Joost van den Biggelaar (Van den Biggelaar Installatietechniek)
 • Bestuurslid: Martin Ketelaars (Kemabo)

Aanmelden

Om lid te worden moeten de volgende formulieren ingevuld worden:

Overeenkomst deelname beveiliging

De overeenkomsten dienen opgestuurd te worden via de mail naar info@sbn-k.nl of met de post naar:
Carla van Lier, secretariaat SBN+K
Ambachtsweg 1
5492 NJ, Sint-Oedenrode